Inhoud

Inhoud

De inhoud van een website bestaat uit foto’s en teksten.

Deze gegevens moeten door de eigenaar van de site worden opgeleverd.
De eventuele foto’s moeten vrij zijn van licentierechten en in digitaal formaat worden aangeleverd.
De teksten zijn eveneens aan te leveren in digitaal formaat (doc, docx, of odt).

Computerdokters┬ázal de teksten en foto’s niet bewerken, aanpassen of veranderen dan wel corrigeren.

Indien dat wel wordt gewenst dan worden daar meerkosten voor in rekening gebracht.

Reacties zijn gesloten.